Products
Profile

TV listings for S4C for Sunday, 2. August 2020

Diwedd 22:35 - 05:00
Shwshaswyn 05:00 - 05:05
Sbridiri 05:05 - 05:25
Y Teulu Mawr 05:25 - 05:35
Jamborî 05:35 - 05:45
Jen a Jim Pob Dim 05:45 - 06:00
Cymylaubychain 06:00 - 06:10
Rapsgaliwn 06:10 - 06:25
Blero Yn Mynd I Ocido 06:25 - 06:40
Gwdihw 06:40 - 06:55
Y Brodyr Coala 2 06:55 - 07:05
Do Re Mi Dona 07:05 - 07:20
Sion y Chef 07:20 - 07:35
Ynys Adra 07:35 - 07:50
Penblwyddi Cyw 07:50 - 07:55
Pen-Blwydd Pwy? 07:55 - 08:00
Cefn Gwlad 08:00 - 09:00
Creaduriaid Gwyllt Affrica 09:00 - 10:00
Llefydd Sanctaidd 10:00 - 10:30
Dal Ati 10:30 - 11:30
Glan Llyn 11:30 - 12:00
Heno Aur 12:00 - 12:30
Sgwrs Dan y Lloer 12:30 - 13:00
04 Wal 13:00 - 13:30
04 Wal 13:30 - 14:00
Celwydd Noeth 14:00 - 14:30
Celwydd Noeth 14:30 - 15:00
Ty am Ddim 15:00 - 16:00
Waliau'n Siarad 16:00 - 16:55
Ffermio 16:55 - 17:20
Goreuon Lorient 17:20 - 18:15
Newyddion a Chwaraeon 18:15 - 18:30
Dechrau Canu Dechrau Canmol 18:30 - 19:00
Gerallt 19:00 - 20:00
Clwb Rygbi 20:00 - 21:00
Huw Edwards A'r Cymry Estron 21:00 - 22:00
Prosiect Pum Mil 22:00 - 23:05
Diwedd 23:05 - 05:00