TV listings for Telebasel for Thursday, 12. September 2019

News, Wetter, Sport 00:00 - 00:15
Talk 00:15 - 00:25
Börse 00:25 - 00:30
Glam 00:30 - 00:40
Report 00:40 - 00:50
Regio Magazin 00:50 - 01:00
News, Wetter, Sport 01:00 - 01:15
Talk 01:15 - 01:25
Börse 01:25 - 01:30
Glam 01:30 - 01:40
Report 01:40 - 01:50
Regio Magazin 01:50 - 02:00
News, Wetter, Sport 02:00 - 02:15
Talk 02:15 - 02:25
Börse 02:25 - 02:30
Glam 02:30 - 02:40
Report 02:40 - 02:50
Regio Magazin 02:50 - 03:00
News, Wetter, Sport 03:00 - 03:15
Talk 03:15 - 03:25
Börse 03:25 - 03:30
Glam 03:30 - 03:40
Report 03:40 - 03:50
Regio Magazin 03:50 - 04:00
News, Wetter, Sport 04:00 - 04:15
Talk 04:15 - 04:25
Börse 04:25 - 04:30
Glam 04:30 - 04:40
Report 04:40 - 04:50
Regio Magazin 04:50 - 05:00
News, Wetter, Sport 05:00 - 05:15
Talk 05:15 - 05:25
Börse 05:25 - 05:30
Glam 05:30 - 05:40
Report 05:40 - 05:50
Regio Magazin 05:50 - 06:00
News, Wetter, Sport 06:00 - 06:15
Talk 06:15 - 06:25
Börse 06:25 - 06:30
Glam 06:30 - 06:40
Report 06:40 - 06:50
Regio Magazin 06:50 - 07:00
News, Wetter, Sport 07:00 - 07:15
Talk 07:15 - 07:25
Börse 07:25 - 07:30
Glam 07:30 - 07:40
Report 07:40 - 07:50
Regio Magazin 07:50 - 08:00
News, Wetter, Sport 08:00 - 08:15
Personal Training mit Gian 08:15 - 08:35
Personal Training - Yoga mit Anouk 08:35 - 09:00
News, Wetter, Sport 09:00 - 09:15
Personal Training mit Gian 09:15 - 09:35
Personal Training - Yoga mit Anouk 09:35 - 10:00
News, Wetter, Sport 10:00 - 10:15
Personal Training mit Gian 10:15 - 10:35
Personal Training - Yoga mit Anouk 10:35 - 11:00
News, Wetter, Sport 11:00 - 11:15
Personal Training mit Gian 11:15 - 11:35
Personal Training - Yoga mit Anouk 11:35 - 12:00
News, Wetter, Sport 12:00 - 12:15
Talk 12:15 - 12:25
Börse 12:25 - 12:30
Glam 12:30 - 12:40
Report 12:40 - 12:50
Regio Magazin 12:50 - 13:00
News, Wetter, Sport 13:00 - 13:15
Talk 13:15 - 13:25
Börse 13:25 - 13:30
Glam 13:30 - 13:40
Report 13:40 - 13:50
Regio Magazin 13:50 - 14:00
News, Wetter, Sport 14:00 - 14:15
Talk 14:15 - 14:25
Börse 14:25 - 14:30
Glam 14:30 - 14:40
Report 14:40 - 14:50
Regio Magazin 14:50 - 15:00
News, Wetter, Sport 15:00 - 15:15
Talk 15:15 - 15:25
Börse 15:25 - 15:30
Glam 15:30 - 15:40
Report 15:40 - 15:50
Regio Magazin 15:50 - 16:00
Plätzli gsuecht 16:00 - 16:15
Diagnose 16:15 - 16:30
Kitchen Stars 16:30 - 16:45
Mash 16:45 - 17:00
Report 17:00 - 17:15
Kitchen Stars 17:15 - 17:30
Plätzli gsuecht 17:30 - 17:45
Gsund 17:45 - 18:00
Kitchen Stars 18:00 - 18:15
Mash 18:15 - 18:30
Report 18:30 - 18:50
Glam 18:50 - 18:55
Plätzli gsuecht 18:55 - 19:10
Mash 19:10 - 19:20
Glam 19:20 - 19:30
News, Wetter, Sport 19:30 - 19:45
Talk 19:45 - 19:55
Börse 19:55 - 20:00
News, Wetter, Sport 20:00 - 20:15
Talk 20:15 - 20:25
Börse 20:25 - 20:30
Glam 20:30 - 20:40
Mash 20:40 - 20:50
Regio Magazin 20:50 - 21:00
News, Wetter, Sport 21:00 - 21:15
Talk 21:15 - 21:25
Börse 21:25 - 21:30
Glam 21:30 - 21:40
Mash 21:40 - 21:50
Regio Magazin 21:50 - 22:00
News, Wetter, Sport 22:00 - 22:15
Talk 22:15 - 22:25
Börse 22:25 - 22:30
Glam 22:30 - 22:40
Mash 22:40 - 22:50
Regio Magazin 22:50 - 23:00
News, Wetter, Sport 23:00 - 23:15
Personal Training mit Telebasel - Spezialsendung 23:15 - 23:50
Basel geht aus TV 23:50 - 00:00